24-uursondersteuning bij IJsselmonde-Oost

Bij IJsselmonde-Oost kun je terecht voor 24-uursondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk precies? 24-uursondersteuning betekent dat je komt wonen in een van de woonvoorzieningen van IJsselmonde-Oost. In deze woonvoorzieningen zijn dag en nacht begeleiders aanwezig of telefonisch bereikbaar. Om hier te wonen, heb je een indicatie nodig van het CIZ.

Verschillende vormen van 24-uursopvang

IJsselmonde-Oost heeft verschillende 24-uurswoonvoorzieningen. Die zijn onder te verdelen in twee typen:

  1. Woonvoorzieningen
    In de Woonvoorzieningen wonen meer dan twintig mensen, verdeeld over een aantal groepen. Hier zijn altijd een of meerdere begeleiders aanwezig, ook ’s nachts.
  2. Kleinschalig Wonen
    In de kleinschalige woningen woon je meestal samen met twee of drie anderen. Het aantal uren begeleiding dat je krijgt, verschilt per woning of per persoon. In deze kleinschalige woningen slapen meestal geen begeleiders, maar je kunt ze wel ’s nachts bellen als dat nodig is.

Onze woonvoorzieningen

Welke woonvoorzieningen heeft IJsselmonde-Oost precies? Hieronder vind je ze op een rij. Klik op de verschillende woonvoorzieningen als je hierover meer informatie wilt.

Ondersteuning aan huis

Je kunt van IJsselmonde-Oost ook ondersteuning aan huis krijgen, bijvoorbeeld thuis bij je ouders of in je eigen woning. Een vast team begeleiders komt dan een aantal uren per week bij je thuis om je te ondersteunen, bijvoorbeeld bij huishoudelijke en administratieve werkzaamheden en/of bij het leggen van sociale contacten of het oplossen van problemen. Deze vorm van ondersteuning kun je ook krijgen als je op de wachtlijst staat van een van bovengenoemde voorzieningen.

Wat kost dit nu allemaal?

Klik HIER voor een uitleg van de kosten en de eigen bijdrage.