ANBI-status

Stichting IJsselmonde-Oost is een zogenoemde ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dit is een aanduiding van de Belastingdienst die onder anderen betekent dat onze stichting voor meer dan 90% het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Giften aan ons zijn aftrekbaar van de belasting.