Cliëntbelangen

Stichting IJsselmonde-Oost stelt de cliënt centraal. Daarom is er een afdeling Cliëntbelangen. Deze is gevestigd op het Centraal Kantoor in Ridderkerk.

Bij deze afdeling kunnen nieuwe cliënten zich aanmelden. De medewerker cliëntzaken zal met de aangemelde cliënt onderzoeken wat hij of zij nodig heeft en wat Stichting IJsselmonde-Oost kan bieden. Deze medewerker blijft de contactpersoon, totdat de cliënt wordt geplaatst en de persoonlijk begeleider de contactpersoon wordt. Na twee maanden volgt nog een evaluatie over de tot dan toe geboden dienstverlening. Hoe de aanmelding in zijn werk gaat en wat daarvoor nodig is, lees je hier.

De afdeling Cliëntbelangen verzorgt zo nodig ook de aanvragen van (her)indicaties en beschikkingen.

Naast de instroom van nieuwe cliënten bewaakt de afdeling de belangen van de cliënten tijdens de dienstverlening. Wanneer je ondersteuning krijgt van stichting IJsselmonde-Oost, krijg je alle ruimte om mee te praten. We horen graag je mening over onze dienstverlening zodat we de ondersteuning kunnen verbeteren. Meepraten kun je bijvoorbeeld in één van de cliëntenraden (link naar Cliëntbelangen inspraak). Ook de informatie naar cliënten en verwanten wordt door de afdeling verzorgd.

Daarnaast zijn de gedragsdeskundigen en coördinator Seksualiteit en Weerbaarheid onderdeel van het team.

Zit je ergens mee of ben je ontevreden en vind je het lastig om dit aan je begeleider te vertellen? Dan hebben we bij IJsselmonde-Oost een cliëntvertrouwenspersoon bij wie je kunt aankloppen. Deze persoon is van het LSR (landelijk Steunpunt voor medezeggenschap) en is niet in dienst van IJsselmonde-Oost. De cliëntvertrouwenspersoon is dus onpartijdig en kan bijvoorbeeld helpen bij het oplossen van meningsverschillen.

Cliënt Service Pakket

Waar heb je als cliënt recht op? Wat valt wel onder de dienstverlening van de stichting en wat niet? Welke zaken moet je zelf regelen of betalen? Klik hier voor meer informatie.

Nuttige links

IJsselmonde-Oost is ook op facebook te vinden. Er is een groep voor cliënten waar je lid van kunt worden. Hier zijn leuke berichten en interessante nieuwtjes op te vinden maar wordt ook naar de mening van cliënten gevraagd over actuele thema’s binnen de stichting. Verder kun je ons volgen op Twitter.