Werkwijze

Zo werken we

Als je bij stichting IJsselmonde-Oost wilt komen wonen of ondersteuning van ons wilt krijgen, is het natuurlijk handig om een aantal dingen te weten over onze werkwijze. Wanneer kom je bijvoorbeeld precies in aanmerking voor ondersteuning van IJsselmonde-Oost? En wat kun je verwachten als je je bij ons aanmeldt? Hieronder vind je allerlei handige informatie op een rij.

Indicatie van het CIZ of beschikking van de Gemeente

Voordat je ondersteuning kunt krijgen van IJsselmonde-Oost, heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een beschikking van de gemeente. Met deze indicatie of beschikking weet je over welke zorg en ondersteuning je afspraken kunt maken met stichting IJsselmonde-Oost. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van het CIZ, op de website van de rijksoverheid of op de website van je gemeente (Ridderkerk, Barendrecht).

Kennismakingsgesprek

Als je bij ons wordt ingeschreven, kijken we eerst samen met jou aan welke zorg en ondersteuning je precies behoefte hebt. Daarom heb je allereerst een kennismakingsgesprek. Aan de hand daarvan bepalen we samen waar we onze ondersteuning het best op kunnen richten. En als je in één van onze (kleinschalige) woonvoorzieningen komt wonen, overleggen we welke woonvoorziening het best bij je past. Zodra de begeleiding gaat starten, in een voorziening van Stichting IJsselmonde-Oost, in je eigen huis of op de dagbesteding, maken we afspraken over de begeleiding en ondersteuning. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Dit noemen we de ‘overeenkomst zorg en ondersteuning’. Hierin staan ook de rechten en plichten die je hebt.

Persoonlijk begeleider

Iedere cliënt heeft bij ons altijd een persoonlijk begeleider. Deze begeleider is jouw eerste aanspreekpunt en bespreekt met jou aan welke doelen je werkt. Met deze begeleider heb je dus het meeste contact. Hij of zij onderhoudt bijvoorbeeld ook contacten met je familie en je werk of de dagbesteding. Maar je persoonlijk begeleider kan er natuurlijk niet altijd zijn. Je krijgt daarom ook ondersteuning van andere begeleiders. Deze begeleiders zijn precies op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt.

Ondersteuningsplan

Samen met je persoonlijk begeleider – en soms met je familie – maak je een ondersteuningsplan. Hierin staat informatie over de ondersteuning die je krijgt. Maar ook de dingen die je leuk vindt en goed kunt en die je wilt ontwikkelen, staan erin beschreven. Net als de manier waarop je daaraan werkt en hoe wij je daarbij ondersteunen. Al deze gegevens staan in een Elektronisch Cliënten Dossier, onze stichting maakt gebruik van ONS van Nedap. Regelmatig bespreek je met je persoonlijk begeleider hoe het gaat. Je kunt het ondersteuningsplan altijd inzien als je dat wilt.

Vrienden en familie

Werken, sporten, naar de stad; die dingen doe je het liefst samen met anderen. Je familie of vrienden bijvoorbeeld. Daarom betrekken we hen zoveel mogelijk en stimuleren we je om je contacten te onderhouden. Vind je het lastig om contacten te leggen of te onderhouden? Dan ondersteunen we je daarbij. Want in een prettige omgeving met prettige mensen om je heen kom je het best tot je recht. Daarom staan onze woonvoorzieningen bijvoorbeeld ook midden in de wijken.