Dagbesteding Lavendel in Barendrecht

Bezig zijn met dingen die je leuk vindt en goed kunt. Gezellig praten met andere mensen. Jezelf ontwikkelen. In een omgeving waar je je prettig voelt. Bij dagbesteding Lavendel van IJsselmonde-Oost ga je aan de slag met je eigen talenten en kom je in contact met andere mensen. De sfeer is er vriendelijk, gezellig en rustig.

Hoe ziet je dag eruit bij Lavendel?

Bij Lavendel doe je soms dingen in een groep en soms dingen alleen. Altijd met ondersteuning van één of meer begeleiders en vrijwilligers. In de ochtend drink je koffie of thee met de mensen uit je groep en bespreek je wat je de vorige dag hebt gedaan. Ook luister je naar de verhalen van de andere cliënten. Daarna ga je aan de slag met een activiteit die bij je past en die je leuk vindt. Wat je doet en hoe vaak, bespreek je met je persoonlijk begeleider.

Bij Lavendel kun je verschillende dingen doen, zoals:

  • boodschappen doen met je groepsgenoten
  • sport- en spelactiviteiten
  • koken en bakken voor de bewoners van Meliom
  • computerlessen volgen
  • knutselen, tekenen, breien, haken
  • buitendienstactiviteiten in de buurt

Lavendel heeft ook een grote tuin, zodat je in de zomer ook dingen buiten kunt doen. Bijvoorbeeld groenten kweken in de moestuin of meehelpen in het kippenhok.

Jezelf ontwikkelen

Behalve bezig zijn met de dingen die je leuk vindt of goed kunt, kun je bij Lavendel ook aan jezelf werken. Dit doe je samen met je persoonlijk begeleider. Misschien wil je wel meer voor jezelf leren opkomen. Of vind je het lastig om keuzes te maken of ‘nee’ te zeggen. Ook daar werken we aan bij de dagbesteding. Je kunt er namelijk verschillende trainingen volgen, bijvoorbeeld om je zelfvertrouwen te vergroten.

Contact met de buurt

Lavendel heeft veel contact met organisaties in de buurt, zoals scholen en buitenschoolse opvang. Regelmatig ondernemen we activiteiten samen met de kinderen, bijvoorbeeld met Pasen, Kerst en in de vakanties. Ook doen we mee aan de Prokkelweek. In die week organiseren mensen mét en zonder verstandelijke beperking door het hele land activiteiten met elkaar.

Openingstijden

Dagbesteding Lavendel ligt direct naast woonvoorziening Meliom in Barendrecht. Lavendel is van maandag tot en met vrijdag open van 9.15 uur tot 15.15 uur. Elke dag is er plaats voor twaalf mensen.

Vervoer naar werk, dagbesteding en familie

Als je op de sociale werkvoorziening werkt, word je opgehaald en thuisgebracht. Ga je naar de dagbesteding en kun je niet zelfstandig reizen, dan wordt er vervoer geregeld. Wil je naar je sportvereniging of je familie of vrienden bezoeken, maar kunnen zij geen vervoer regelen? Dan kun je gebruikmaken  van de WMO-vervoerspas van de BAR-gemeenten. Soms zijn er vrijwilligers die voor dit vervoer zorgen.