Dagbesteding

Bezig zijn met dingen die je leuk vindt en goed kunt. Gezellig praten met andere mensen. Jezelf ontwikkelen. In een omgeving waar je je prettig voelt. Bij dagbesteding Lavendel van IJsselmonde-Oost ga je aan de slag met je eigen talenten en kom je in contact met andere mensen. De sfeer is er vriendelijk, gezellig en rustig.

Hoe ziet je dag eruit bij Lavendel?

Bij Lavendel doe je soms dingen in een groep en soms dingen alleen. Altijd met ondersteuning van één of meer begeleiders en vrijwilligers. In de ochtend drink je koffie of thee met de mensen uit je groep en bespreek je wat je de vorige dag hebt gedaan. Ook luister je naar de verhalen van de andere cliënten. Daarna ga je aan de slag met een activiteit die bij je past en die je leuk vindt. Wat je doet en hoe vaak, bespreek je met je persoonlijk begeleider.

Wat kun je allemaal doen bij Lavendel?

Bij Lavendel kun je verschillende dingen doen, zoals:

  • boodschappen doen met je groepsgenoten
  • sport- en spelactiviteiten
  • koken en bakken voor de bewoners van Meliom
  • computerlessen volgen
  • knutselen, tekenen, breien, haken

Lavendel heeft ook een grote tuin, zodat je in de zomer ook dingen buiten kunt doen. Bijvoorbeeld groenten kweken in de moestuin of meehelpen in het kippenhok.

Jezelf ontwikkelen

Behalve bezig zijn met de dingen die je leuk vindt of goed kunt, kun je bij Lavendel ook aan jezelf werken. Misschien wil je wel meer voor jezelf leren opkomen. Of vind je het lastig om keuzes te maken of ‘nee’ te zeggen. Ook daar werken we aan bij de dagbesteding. Je kunt er namelijk verschillende trainingen volgen, bijvoorbeeld om je zelfvertrouwen te vergroten.

Rust en regelmaat

Met je persoonlijk begeleider bespreek je hoe vaak je naar Lavendel toegaat. Op de dagen dat je naar Lavendel gaat, word je verwacht op vaste tijdstippen. Dat zorgt voor rust en regelmaat. Elke maand bespreken we in de groep wat er goed gaat in de groep en wat minder. Ook kiezen we dan de ‘cliënt van de maand’. Samen bespreken we dan wat er zo leuk is aan die persoon.

Contact met de buurt

Lavendel heeft veel contact met organisaties in de buurt, zoals scholen en buitenschoolse opvang. Eens in de zoveel tijd doen we dingen samen met de kinderen, bijvoorbeeld met Pasen en in de vakanties. Ook doen we mee aan de Prokkelweek, In die week doen mensen mét en zonder verstandelijke beperking door het hele land activiteiten met elkaar.

Openingstijden

Dagbesteding Lavendel ligt direct naast woonvoorziening Meliom in Barendrecht. Lavendel is van maandag tot en met vrijdag open van 9.15 uur tot 15.15 uur. Elke dag is er plaats voor twaalf mensen.

IJsselmonde-Oost en de officiële opening van lunchroom Het Tuinhuis in Barendrecht

Vrijdag 16 juni jl. werd lunchroom Het Tuinhuis officieel geopend. Jacko de Raad, directeur -bestuurder van stichting IJsselmonde-Oost, hield een origineel en leuk praatje voordat hij de schaar in het lint zette. Tijdens de opening werden broodjes hamburger geserveerd, waren er lekk ...

Lees meer
IJsselmonde-Oost deelt mee in nominatie voor de Gouden Prokkel – In de samenleving

In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ zijn vijf genomineerden. Eén daarvan is de ‘Activiteiten carrousel’.  Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking van e ...

Lees meer
Opening Lunchroom Tuinhuis

Stichting IJsselmonde-Oost is een samenwerking met Eiland Marlyne en basisschool De Hoeksteen aangegaan. IJsselmonde-Oost heeft zo een mooie dagbestedingsplek kunnen creëren voor mensen die momenteel door uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan reguliere arbeid. De stichting is e ...

Lees meer
‘Koning’ rijdt mee tijdens Truckersrit

Stichting IJsselmonde-Oost heeft Koning Willem Alexander ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de organisatie op 27 april a.s. voor een bezoek aan een van haar locaties uitgenodigd. De Koning heeft het zeer gewaardeerd dat IJsselmonde-Oost aan hem heeft willen denken voor deze bijz ...

Lees meer
Stichting IJsselmonde-Oost bestaat op Koningsdag 50 jaar!

Op 27 april van dit jaar bestaat stichting IJsselmonde-Oost 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Het toeval wil namelijk dat ook ‘wij’,  net als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, dit jaar op 27 april 50 jaar worden. En ‘wij’ dat zijn alle cliënten en medewerkers van stichtin ...

Lees meer
Week van de Zorg bij Stichting IJsselmonde-Oost

In het kader van de Week van de Zorg heeft Stichting IJsselmonde-Oost vorige week de deuren geopend voor laatstejaars MMZ4 studenten van het Zadkine College. Er werd zowel in Barendrecht als in Ridderkerk een rondleiding gegeven langs de locaties. De studenten konden aan de  bewoners a ...

Lees meer
Mevrouw Zwaal neemt na 40 jaar afscheid van Meliom

Na 40 jaar als  vrijwilligster actief te zijn geweest voor  Stichting IJsselmonde-Oost, locatie Meliom, heeft mevrouw Zwaal op 18 januari afscheid genomen. Mevr. Zwaal begon in 1977 met haar vrijwilligerswerk. Zij gaf, samen met zeven andere dames, gehoor aan een oproep binnen de kerk, w ...

Lees meer
De Buurt Kerstboom  

Op Dagbesteding Lavendel wordt hard gewerkt aan kerstversieringen die komen te hangen in de ‘Buurt Kerstboom’ bij woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht. Een leuk initiatief van twee meisjes uit de buurt. Zij benaderden de gemeente, die contact zocht met Kijk op Welzijn en die bra ...

Lees meer
Inspiratiedag ‘Samen op weg naar (meer) vrijheid’

Vrijdag 28 oktober stond voor IJsselmonde-Oost in het teken van vrijheid; vrijheid voor cliënten maar ook voor medewerkers. Vrijheid om zelf keuzes te maken, te leren en ontdekkingen te doen en om zelf de regie te hebben over je leven. Er werd nagedacht over wat vrijheid voor elk van ons ...

Lees meer
Lavendel & Co, onderdeel van Stichting IJsselmonde-Oost, enthousiast van start gegaan

2 september jl. is op feestelijke wijze dagbesteding Lavendel & Co van start gegaan. Het dagprogramma van deze nieuwe vorm van dagbesteding bestaat uit: boodschappendoen, zwerfafval opruimen en tuinieren. Daarnaast wordt oud papier en plastic opgehaald in de buurt en weggebracht naa ...

Lees meer