Disclaimer voor IJsselmonde-oost

Protestants Christelijke Stichting “IJsselmonde-Oost” (Kamer van Koophandel: 41125548), hierna te noemen Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost, verleent u hierbij toegang tot ijsselmonde-oost.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ijsselmonde-oost.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na doorlopen van aanmelding zorg procedure als beschreven op de pagina Werkwijze als onderdeel van informatie op de site van Protestants Christelijke Stichting “IJsselmonde-Oost”.

Beperkte aansprakelijkheid

Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost spant zich in om de inhoud van ijsselmonde-oost.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ijsselmonde-oost.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op ijsselmonde-oost.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

IJsselmonde-Oost deelt mee in nominatie voor de Gouden Prokkel – In de samenleving

In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ zijn vijf genomineerden. Eén daarvan is de ‘Activiteiten carrousel’.  Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking van e ...

Lees meer
Opening Lunchroom Tuinhuis

Stichting IJsselmonde-Oost is een samenwerking met Eiland Marlyne en basisschool De Hoeksteen aangegaan. IJsselmonde-Oost heeft zo een mooie dagbestedingsplek kunnen creëren voor mensen die momenteel door uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan reguliere arbeid. De stichting is e ...

Lees meer
‘Koning’ rijdt mee tijdens Truckersrit

Stichting IJsselmonde-Oost heeft Koning Willem Alexander ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de organisatie op 27 april a.s. voor een bezoek aan een van haar locaties uitgenodigd. De Koning heeft het zeer gewaardeerd dat IJsselmonde-Oost aan hem heeft willen denken voor deze bijz ...

Lees meer
Stichting IJsselmonde-Oost bestaat op Koningsdag 50 jaar!

Op 27 april van dit jaar bestaat stichting IJsselmonde-Oost 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Het toeval wil namelijk dat ook ‘wij’,  net als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, dit jaar op 27 april 50 jaar worden. En ‘wij’ dat zijn alle cliënten en medewerkers van stichtin ...

Lees meer
Week van de Zorg bij Stichting IJsselmonde-Oost

In het kader van de Week van de Zorg heeft Stichting IJsselmonde-Oost vorige week de deuren geopend voor laatstejaars MMZ4 studenten van het Zadkine College. Er werd zowel in Barendrecht als in Ridderkerk een rondleiding gegeven langs de locaties. De studenten konden aan de  bewoners a ...

Lees meer
Mevrouw Zwaal neemt na 40 jaar afscheid van Meliom

Na 40 jaar als  vrijwilligster actief te zijn geweest voor  Stichting IJsselmonde-Oost, locatie Meliom, heeft mevrouw Zwaal op 18 januari afscheid genomen. Mevr. Zwaal begon in 1977 met haar vrijwilligerswerk. Zij gaf, samen met zeven andere dames, gehoor aan een oproep binnen de kerk, w ...

Lees meer
De Buurt Kerstboom  

Op Dagbesteding Lavendel wordt hard gewerkt aan kerstversieringen die komen te hangen in de ‘Buurt Kerstboom’ bij woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht. Een leuk initiatief van twee meisjes uit de buurt. Zij benaderden de gemeente, die contact zocht met Kijk op Welzijn en die bra ...

Lees meer
Inspiratiedag ‘Samen op weg naar (meer) vrijheid’

Vrijdag 28 oktober stond voor IJsselmonde-Oost in het teken van vrijheid; vrijheid voor cliënten maar ook voor medewerkers. Vrijheid om zelf keuzes te maken, te leren en ontdekkingen te doen en om zelf de regie te hebben over je leven. Er werd nagedacht over wat vrijheid voor elk van ons ...

Lees meer
Lavendel & Co, onderdeel van Stichting IJsselmonde-Oost, enthousiast van start gegaan

2 september jl. is op feestelijke wijze dagbesteding Lavendel & Co van start gegaan. Het dagprogramma van deze nieuwe vorm van dagbesteding bestaat uit: boodschappendoen, zwerfafval opruimen en tuinieren. Daarnaast wordt oud papier en plastic opgehaald in de buurt en weggebracht naa ...

Lees meer
Lavendel & Co gaat starten op vrijdag 2 september 2016!

Dagbesteding Lavendel wordt uitgebreid met een ‘buitengroep’. Deze uitbreiding brengt met zich mee dat is gekozen voor aanpassing van de naam in: Lavendel & Co. De medewerkers van de buitengroep zullen op pad gaan om oud papier, plastic en textiel op te halen in de wijk en om zw ...

Lees meer