Disclaimer voor IJsselmonde-oost

Protestants Christelijke Stichting “IJsselmonde-Oost” (Kamer van Koophandel: 41125548), hierna te noemen Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost, verleent u hierbij toegang tot IJsselmonde-oost.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ijsselmonde-oost.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na doorlopen van aanmelding zorg procedure als beschreven op de pagina Werkwijze als onderdeel van informatie op de site van Protestants Christelijke Stichting “IJsselmonde-Oost”.

Beperkte aansprakelijkheid

Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost spant zich in om de inhoud van IJsselmonde-oost.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ijsselmonde-oost.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op ijsselmonde-oost.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prot. Chr. St. IJsselmonde-Oost, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.