Wmo/2suc6

Dienstverlening

IJsselmonde-Oost 2suc6 zet zich in voor mensen met complexe problemen die er zelf even niet meer uitkomen.

Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van schulden, overlast, verslaving, criminaliteit, sociaal isolement of psychische problemen. Iedereen heeft wel eens problemen of maakt wel eens een moeilijke tijd door. Maar sommige mensen krijgen zoveel te verduren dat het niet meer is te overzien.

Als er geen of niet voldoende helpend netwerk aanwezig is, of bestaande hulpverlening niet voldoet, kan 2suc6 uitkomst bieden. 2suc6 werkt op maat, werkt samen en verbindt.

Wij gaan uit van de unieke hulpvraag van de cliënt en bieden de ondersteuning waar dat nodig is en zolang dat nodig is. Wij werken veel samen met lokale en regionale partijen. Dit vergroot de slagingskans.

Wanneer je je aanmeldt bij 2suc6 wordt er na een eerste gesprek zo snel mogelijk met de begeleiding gestart. Geen lange wachttijden en ingewikkelde procedures. En als jij open staat voor ondersteuning helpen we je snel weer op weg.

Op een integere en professionele manier gaan we samen met jou de meest dringende problemen aanpakken en helpen we je daarna om steeds beter zelf zaken het hoofd te kunnen bieden.

Dat laatste doen we vaak met behulp van de methode “Op eigen benen” en het meetinstrument INVRA. Dat is een manier om erachter te komen welke vaardigheden je nodig hebt om uit de problemen te komen en te blijven. Die vaardigheden gaan we vervolgens samen met jou trainen.

Pas als jij je leven weer op de rit hebt en genoeg zelfvertrouwen en vaardigheden hebt om dat zo te houden, zal onze coach zich stapsgewijs weer terugtrekken. Het tempo waarin dat gebeurt is voor iedereen weer anders. Onze aanpak is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Doelgroep

Onze klanten vallen vaak onder één of meer van de onderstaande groepen, maar omdat wij niet graag in hokjes denken is iedereen bij ons welkom;

  • mensen met een lichte verstandelijk beperking
  • mensen met psychiatrische problematiek
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • mensen met een ontwikkelingsachterstand, door opvoeding in een milieu zonder kansen
  • mensen met ontwikkelingsachterstand vanwege culturele verschillen en/of taalproblemen
  • mensen met een combinatie van de bovenstaande problematiek.