Ondersteuning aan huis

Ondersteuning aan huis

Ook als je zelfstandig of thuis bij je ouders woont, kun je ondersteuning krijgen van IJsselmonde-Oost. Je krijgt bijvoorbeeld begeleiding bij de administratie, huishoudelijke werkzaamheden of persoonlijke verzorging. En daarnaast kunnen we je helpen bij het leggen van contacten of je leren problemen op te lossen. Ook voor deze vorm van ondersteuning heb je een indicatie van het CIZ nodig. IJsselmonde-Oost biedt ondersteuning aan huis in de regio Barendrecht en Ridderkerk.

Wat voor ondersteuning krijg je?

Voordat je ondersteuning krijgt, wijst IJsselmonde-Oost een persoonlijk begeleider aan. Hij of zij is jouw vaste aanspreekpunt. Deze begeleider bespreekt met jou wat je goed kunt en wat je lastig vindt. En wat je graag wilt leren. Misschien heb je moeite om contacten te leggen. Of om je huishouden goed te organiseren. En wil je daarnaast lekker leren koken of klusjes in huis doen. Daar sluit de ondersteuning op aan.

Hoe vaak krijg je ondersteuning?

Met je persoonlijk begeleider maak je afspraken over hoe vaak, wanneer en waarbij je ondersteuning krijgt. Omdat je persoonlijk begeleider er natuurlijk niet altijd kan zijn, heb je ook één of twee andere vaste begeleiders. Die komen afwisselend naar je toe om je te begeleiden. Als je ook ondersteuning krijgt van andere organisaties, houden we daar nauw contact mee.

Werken of dagbesteding?

Met je persoonlijk begeleider heb je het ook over hoe je je talenten kunt inzetten en waarin je je verder wilt ontwikkelen. Samen zoek je naar een goede manier om je dag in te vullen. Dat kan bijvoorbeeld werk zijn bij een bedrijf of op de sociale werkplaats. Of dagbesteding, bijvoorbeeld bij Lavendel. Vanuit jouw wensen en mogelijkheden bekijken we wat bij jou past en hoeveel uren per week je aan de slag gaat.

Vervoer naar werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding

Als dat kan, ga je zoveel mogelijk zelfstandig naar je werk of de dagbesteding. Als je op de sociale werkplaats werkt of naar de dagbesteding gaat, wordt het vervoer door die organisaties geregeld. Wil je iets leuks doen in je vrije tijd, bijvoorbeeld naar een sportvereniging, en kunnen je familie of vrienden niet voor vervoer zorgen? Dan kun je gebruikmaken van de Wmo-vervoerspas van de BAR-gemeenten .

Gezellig samen eten in een van de ontmoetingspunten

Misschien vind je het leuk om fijn gezelschap om je heen te hebben en samen leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld gezellig eten of spelletjes doen. Dat stimuleren we bij IJsselmonde-Oost zoveel mogelijk. Daarom kun je hiervoor ook terecht bij één van onze twee steunpunten. Daar eet je samen met anderen een gezonde maaltijd en kun je daarna gezellige dingen doen. Ook worden er af en toe leuke activiteiten georganiseerd.

Wonen in een van onze voorzieningen

IJsselmonde-Oost heeft ook eigen woningen waar je ondersteuning kunt krijgen. Dit noemen we de 24-uursvoorzieningen. Je woont dan dus bij ons, samen met een aantal anderen. In die woningen is altijd een begeleider aanwezig of in de buurt. Heb je je ingeschreven voor een van onze 24-uurswoonvoorzieningen, maar is er momenteel geen plek? Dan kun je tot de tijd dat er een plek vrijkomt ook ondersteuning thuis krijgen van IJsselmonde-Oost.

Wat kost dit nu allemaal?

Klik HIER voor een uitleg van de kosten en de eigen bijdrage.

IJsselmonde-Oost en de officiële opening van lunchroom Het Tuinhuis in Barendrecht

Vrijdag 16 juni jl. werd lunchroom Het Tuinhuis officieel geopend. Jacko de Raad, directeur -bestuurder van stichting IJsselmonde-Oost, hield een origineel en leuk praatje voordat hij de schaar in het lint zette. Tijdens de opening werden broodjes hamburger geserveerd, waren er lekk ...

Lees meer
IJsselmonde-Oost deelt mee in nominatie voor de Gouden Prokkel – In de samenleving

In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ zijn vijf genomineerden. Eén daarvan is de ‘Activiteiten carrousel’.  Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking van e ...

Lees meer
Opening Lunchroom Tuinhuis

Stichting IJsselmonde-Oost is een samenwerking met Eiland Marlyne en basisschool De Hoeksteen aangegaan. IJsselmonde-Oost heeft zo een mooie dagbestedingsplek kunnen creëren voor mensen die momenteel door uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan reguliere arbeid. De stichting is e ...

Lees meer
‘Koning’ rijdt mee tijdens Truckersrit

Stichting IJsselmonde-Oost heeft Koning Willem Alexander ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de organisatie op 27 april a.s. voor een bezoek aan een van haar locaties uitgenodigd. De Koning heeft het zeer gewaardeerd dat IJsselmonde-Oost aan hem heeft willen denken voor deze bijz ...

Lees meer
Stichting IJsselmonde-Oost bestaat op Koningsdag 50 jaar!

Op 27 april van dit jaar bestaat stichting IJsselmonde-Oost 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Het toeval wil namelijk dat ook ‘wij’,  net als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, dit jaar op 27 april 50 jaar worden. En ‘wij’ dat zijn alle cliënten en medewerkers van stichtin ...

Lees meer
Week van de Zorg bij Stichting IJsselmonde-Oost

In het kader van de Week van de Zorg heeft Stichting IJsselmonde-Oost vorige week de deuren geopend voor laatstejaars MMZ4 studenten van het Zadkine College. Er werd zowel in Barendrecht als in Ridderkerk een rondleiding gegeven langs de locaties. De studenten konden aan de  bewoners a ...

Lees meer
Mevrouw Zwaal neemt na 40 jaar afscheid van Meliom

Na 40 jaar als  vrijwilligster actief te zijn geweest voor  Stichting IJsselmonde-Oost, locatie Meliom, heeft mevrouw Zwaal op 18 januari afscheid genomen. Mevr. Zwaal begon in 1977 met haar vrijwilligerswerk. Zij gaf, samen met zeven andere dames, gehoor aan een oproep binnen de kerk, w ...

Lees meer
De Buurt Kerstboom  

Op Dagbesteding Lavendel wordt hard gewerkt aan kerstversieringen die komen te hangen in de ‘Buurt Kerstboom’ bij woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht. Een leuk initiatief van twee meisjes uit de buurt. Zij benaderden de gemeente, die contact zocht met Kijk op Welzijn en die bra ...

Lees meer
Inspiratiedag ‘Samen op weg naar (meer) vrijheid’

Vrijdag 28 oktober stond voor IJsselmonde-Oost in het teken van vrijheid; vrijheid voor cliënten maar ook voor medewerkers. Vrijheid om zelf keuzes te maken, te leren en ontdekkingen te doen en om zelf de regie te hebben over je leven. Er werd nagedacht over wat vrijheid voor elk van ons ...

Lees meer
Lavendel & Co, onderdeel van Stichting IJsselmonde-Oost, enthousiast van start gegaan

2 september jl. is op feestelijke wijze dagbesteding Lavendel & Co van start gegaan. Het dagprogramma van deze nieuwe vorm van dagbesteding bestaat uit: boodschappendoen, zwerfafval opruimen en tuinieren. Daarnaast wordt oud papier en plastic opgehaald in de buurt en weggebracht naa ...

Lees meer