Over IJsselmonde-Oost

Je eigen keuzes maken. Doen waar je goed in bent en wat jij leuk vindt. Meedoen aan de samenleving. Bij IJsselmonde-Oost vinden we dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Iedereen is uniek. Daarom is onze ondersteuning gericht op het ontwikkelen van je talenten en mogelijkheden. Zodat je het beste uit jezelf kunt halen.

Ondersteuning bij wonen

IJsselmonde-Oost is er voor mensen met een verstandelijke beperking. We bieden zorg en ondersteuning bij wonen. Dat doen we in onze grote 24-uurswoonvoorzieningen, waar dag en nacht een van onze medewerkers aanwezig is. En in onze kleinschalige woningen, waarin je zelfstandig of samen woont met twee of drie anderen en afhankelijk van je situatie het nodige aantal uren ondersteuning krijgt. Ook kun je ondersteuning van ons krijgen in jouw eigen huis.

Wat jij wilt en kunt, staat centraal

Als je ondersteuning krijgt van IJsselmonde-Oost, bespreken we met je wat je lastig vindt of niet zelf kunt. Op die gebieden bieden we ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij de administratie of bij het koken. Of het maken van vrienden. Maar we gaan vooral uit van wat jij wilt en goed kunt. Je maakt je eigen keuzes. Hoeveel uren begeleiding je krijgt, hangt af van je persoonlijke situatie. Je hebt bij ons een eigen, persoonlijk begeleider die je eerste aanspreekpunt is.

Midden in de samenleving

We vinden dat je moet kunnen zijn wie je bent, maar ook dat je moet kunnen worden wie je wilt worden. De dingen die je wel kunt en leuk vindt, stimuleren we daarom zoveel mogelijk. Liefst in samenwerking met de mensen die dicht bij je staan, zoals familie en vrienden. En met de mensen uit de buurt. Niet voor niets liggen onze woonvoorzieningen midden in de samenleving, in verschillende woonwijken in Barendrecht en Ridderkerk.

Werk of dagbesteding

Misschien ben jij wel een kei in sporten. Of kun je heel goed schilderen. Daar wil je natuurlijk graag wat mee doen. Het kan zijn dat je al werk hebt bij een bedrijf of op de sociale werkplaats. Maar als je dat niet hebt of graag iets anders wilt doen, ondersteunen we je bij het vinden van (nieuw) werk of dagbesteding. Zodat je altijd iets nuttigs kan doen. IJsselmonde-Oost heeft ook eigen dagbesteding: Lavendel in Barendrecht.

Protestants-christelijke stichting

IJsselmonde-Oost vindt dat iedereen gelijkwaardig is. Respect en zorgen voor elkaar zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Die visie komt voort uit onze protestants-christelijke levensovertuiging en zie je terug in onze zorg en ondersteuning. Maar als je een ander of geen geloof hebt, ben je ook van harte welkom. We staan open voor iedereen en hebben respect voor iedere levensovertuiging.

Dit doen we verder

Behalve ondersteuning bij het wonen, bieden we ook:

  • trainingen die je voorbereiden op zelfstandig wonen;
  • noodopvang en crisisplaatsing;
  • ondersteuning bij herindicatie.

IJsselmonde-Oost en de officiële opening van lunchroom Het Tuinhuis in Barendrecht

Vrijdag 16 juni jl. werd lunchroom Het Tuinhuis officieel geopend. Jacko de Raad, directeur -bestuurder van stichting IJsselmonde-Oost, hield een origineel en leuk praatje voordat hij de schaar in het lint zette. Tijdens de opening werden broodjes hamburger geserveerd, waren er lekk ...

Lees meer
IJsselmonde-Oost deelt mee in nominatie voor de Gouden Prokkel – In de samenleving

In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ zijn vijf genomineerden. Eén daarvan is de ‘Activiteiten carrousel’.  Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking van e ...

Lees meer
Opening Lunchroom Tuinhuis

Stichting IJsselmonde-Oost is een samenwerking met Eiland Marlyne en basisschool De Hoeksteen aangegaan. IJsselmonde-Oost heeft zo een mooie dagbestedingsplek kunnen creëren voor mensen die momenteel door uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan reguliere arbeid. De stichting is e ...

Lees meer
‘Koning’ rijdt mee tijdens Truckersrit

Stichting IJsselmonde-Oost heeft Koning Willem Alexander ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de organisatie op 27 april a.s. voor een bezoek aan een van haar locaties uitgenodigd. De Koning heeft het zeer gewaardeerd dat IJsselmonde-Oost aan hem heeft willen denken voor deze bijz ...

Lees meer
Stichting IJsselmonde-Oost bestaat op Koningsdag 50 jaar!

Op 27 april van dit jaar bestaat stichting IJsselmonde-Oost 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Het toeval wil namelijk dat ook ‘wij’,  net als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, dit jaar op 27 april 50 jaar worden. En ‘wij’ dat zijn alle cliënten en medewerkers van stichtin ...

Lees meer
Week van de Zorg bij Stichting IJsselmonde-Oost

In het kader van de Week van de Zorg heeft Stichting IJsselmonde-Oost vorige week de deuren geopend voor laatstejaars MMZ4 studenten van het Zadkine College. Er werd zowel in Barendrecht als in Ridderkerk een rondleiding gegeven langs de locaties. De studenten konden aan de  bewoners a ...

Lees meer
Mevrouw Zwaal neemt na 40 jaar afscheid van Meliom

Na 40 jaar als  vrijwilligster actief te zijn geweest voor  Stichting IJsselmonde-Oost, locatie Meliom, heeft mevrouw Zwaal op 18 januari afscheid genomen. Mevr. Zwaal begon in 1977 met haar vrijwilligerswerk. Zij gaf, samen met zeven andere dames, gehoor aan een oproep binnen de kerk, w ...

Lees meer
De Buurt Kerstboom  

Op Dagbesteding Lavendel wordt hard gewerkt aan kerstversieringen die komen te hangen in de ‘Buurt Kerstboom’ bij woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht. Een leuk initiatief van twee meisjes uit de buurt. Zij benaderden de gemeente, die contact zocht met Kijk op Welzijn en die bra ...

Lees meer
Inspiratiedag ‘Samen op weg naar (meer) vrijheid’

Vrijdag 28 oktober stond voor IJsselmonde-Oost in het teken van vrijheid; vrijheid voor cliënten maar ook voor medewerkers. Vrijheid om zelf keuzes te maken, te leren en ontdekkingen te doen en om zelf de regie te hebben over je leven. Er werd nagedacht over wat vrijheid voor elk van ons ...

Lees meer
Lavendel & Co, onderdeel van Stichting IJsselmonde-Oost, enthousiast van start gegaan

2 september jl. is op feestelijke wijze dagbesteding Lavendel & Co van start gegaan. Het dagprogramma van deze nieuwe vorm van dagbesteding bestaat uit: boodschappendoen, zwerfafval opruimen en tuinieren. Daarnaast wordt oud papier en plastic opgehaald in de buurt en weggebracht naa ...

Lees meer