Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost

Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost heeft een zogenoemde ANBI-status en is daarmee een algemeen nut beogende instelling. Dit is een aanduiding van de Belastingdienst die onder andere betekent dat onze stichting voor meer dan 90% het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft. Giften aan Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost zijn aftrekbaar van de belasting.

Doelstelling van Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost

Nieuw tuinmeubilair, een gezellig uitje, materialen om te kunnen sporten; het zijn extra’s die het leven van onze cliënten leuker of comfortabeler maken. Maar ook zaken die niet bekostigd kunnen worden vanuit de Wlz of andere overheidsfinancieringsvorm. Om ze toch mogelijk te maken, is in 2001 Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost opgericht. Dit steunfonds geeft financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die buiten de genoemde financiering vallen en bestemd zijn voor cliënten.

Wie kan vriend worden van IJsselmonde-Oost?

Iedereen kan vriend worden van IJsselmonde-Oost en meehelpen om wensen van cliënten uit te laten komen. Zowel bedrijven als particulieren. Dit kan bijvoorbeeld door een periodieke schenking te doen. Maar ook eenmalige giften, donaties of legaten zijn van harte welkom.

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan extra’s voor de cliënten? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL16 RABO 0104 2372 28 t.n.v. Vriend v. IJsselmonde.

Ontvangen giften en donaties

Het Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost ontving al giften en donaties van particulieren, bedrijven, diaconieën, leveranciers, buurtverenigingen en organisaties als Rotary en Stichting Help eens een Handje.

Hoe worden giften en donaties besteed?

In de afgelopen jaren zijn door de inzet van het steunfonds al verschillende projecten en activiteiten gerealiseerd. Enkele voorbeelden:

  • Een personenbus voor het vervoer van cliënten naar activiteiten
  • Nieuw tuinmeubilair
  • Opknappen van steunpunt ‘Het Kwakersnest’
  • Opknappen van een tandem
  • Een gezellige middag in een pannenkoekenrestaurant
  • Sportmaterialen

Samenstelling bestuur

Dhr. J.J.D. de Raad, voorzitter
Mevr. P.A. Balsters-Herwig, secretaris
vacature, penningmeester
Mevr. A. Attema, burgemeester Ridderkerk
De heer J. van Belzen, burgemeester Barendrecht

Financieel verslag, jaarverslag en beloningsbeleid

Een financiële verantwoording en het jaarverslag zijn te raadplegen onder de tab Publicaties. De bestuursleden van Vrienden van IJsselmonde-Oost verrichten hun vrijwilligerswerk geheel belangeloos.

RSIN/Fiscaal nummer

Het RSIN/ fiscaal nummer van stichting IJsselmonde-Oost is 816313477.

IJsselmonde-Oost en de officiële opening van lunchroom Het Tuinhuis in Barendrecht

Vrijdag 16 juni jl. werd lunchroom Het Tuinhuis officieel geopend. Jacko de Raad, directeur -bestuurder van stichting IJsselmonde-Oost, hield een origineel en leuk praatje voordat hij de schaar in het lint zette. Tijdens de opening werden broodjes hamburger geserveerd, waren er lekk ...

Lees meer
IJsselmonde-Oost deelt mee in nominatie voor de Gouden Prokkel – In de samenleving

In de categorie ‘Prokkelen in de samenleving’ zijn vijf genomineerden. Eén daarvan is de ‘Activiteiten carrousel’.  Studenten van de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg van het Albeda College hebben prikkelende activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking van e ...

Lees meer
Opening Lunchroom Tuinhuis

Stichting IJsselmonde-Oost is een samenwerking met Eiland Marlyne en basisschool De Hoeksteen aangegaan. IJsselmonde-Oost heeft zo een mooie dagbestedingsplek kunnen creëren voor mensen die momenteel door uiteenlopende redenen niet deel kunnen nemen aan reguliere arbeid. De stichting is e ...

Lees meer
‘Koning’ rijdt mee tijdens Truckersrit

Stichting IJsselmonde-Oost heeft Koning Willem Alexander ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de organisatie op 27 april a.s. voor een bezoek aan een van haar locaties uitgenodigd. De Koning heeft het zeer gewaardeerd dat IJsselmonde-Oost aan hem heeft willen denken voor deze bijz ...

Lees meer
Stichting IJsselmonde-Oost bestaat op Koningsdag 50 jaar!

Op 27 april van dit jaar bestaat stichting IJsselmonde-Oost 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal. Het toeval wil namelijk dat ook ‘wij’,  net als Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, dit jaar op 27 april 50 jaar worden. En ‘wij’ dat zijn alle cliënten en medewerkers van stichtin ...

Lees meer
Week van de Zorg bij Stichting IJsselmonde-Oost

In het kader van de Week van de Zorg heeft Stichting IJsselmonde-Oost vorige week de deuren geopend voor laatstejaars MMZ4 studenten van het Zadkine College. Er werd zowel in Barendrecht als in Ridderkerk een rondleiding gegeven langs de locaties. De studenten konden aan de  bewoners a ...

Lees meer
Mevrouw Zwaal neemt na 40 jaar afscheid van Meliom

Na 40 jaar als  vrijwilligster actief te zijn geweest voor  Stichting IJsselmonde-Oost, locatie Meliom, heeft mevrouw Zwaal op 18 januari afscheid genomen. Mevr. Zwaal begon in 1977 met haar vrijwilligerswerk. Zij gaf, samen met zeven andere dames, gehoor aan een oproep binnen de kerk, w ...

Lees meer
De Buurt Kerstboom  

Op Dagbesteding Lavendel wordt hard gewerkt aan kerstversieringen die komen te hangen in de ‘Buurt Kerstboom’ bij woonzorgcentrum Borgstede in Barendrecht. Een leuk initiatief van twee meisjes uit de buurt. Zij benaderden de gemeente, die contact zocht met Kijk op Welzijn en die bra ...

Lees meer
Inspiratiedag ‘Samen op weg naar (meer) vrijheid’

Vrijdag 28 oktober stond voor IJsselmonde-Oost in het teken van vrijheid; vrijheid voor cliënten maar ook voor medewerkers. Vrijheid om zelf keuzes te maken, te leren en ontdekkingen te doen en om zelf de regie te hebben over je leven. Er werd nagedacht over wat vrijheid voor elk van ons ...

Lees meer
Lavendel & Co, onderdeel van Stichting IJsselmonde-Oost, enthousiast van start gegaan

2 september jl. is op feestelijke wijze dagbesteding Lavendel & Co van start gegaan. Het dagprogramma van deze nieuwe vorm van dagbesteding bestaat uit: boodschappendoen, zwerfafval opruimen en tuinieren. Daarnaast wordt oud papier en plastic opgehaald in de buurt en weggebracht naa ...

Lees meer