Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost

Nieuw tuinmeubilair, een gezellig uitje, materialen om te kunnen sporten; het zijn extra’s die het leven van onze cliënten leuker of comfortabeler maken. Maar ook dingen die niet bekostigd kunnen worden vanuit de Wlz-financiering. Om ze toch mogelijk te maken, is in 2001 Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost opgericht. Dit steunfonds geeft financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die buiten de Wlz-financiering vallen en bestemd zijn voor cliënten.

Wie kan vriend worden van IJsselmonde-Oost?

Iedereen kan vriend worden van IJsselmonde-Oost en meehelpen om wensen van cliënten uit te laten komen. Zowel bedrijven als particulieren. Dit kan bijvoorbeeld door een periodieke schenking te doen. Maar ook eenmalige giften, donaties of legaten zijn van harte welkom.
Wilt u ook uw bijdrage leveren aan extra’s voor de cliënten? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL16ABNA104237228 t.n.v. stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost.
Wanneer u contact wilt opnemen met stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost kunt u dit doen via info@ijsselmonde-oost.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost bestaat uit:

  • Dhr. J.J.D. de Raad, voorzitter
  • Mevr. N.P. Balsters-Herwig, secretaris
  • vacature, penningmeester
  • Mevr. A. Attema, burgemeester Ridderkerk
  • Dhr. J. van Belzen, burgemeester Barendrecht

De bestuursleden van Stichting Steunfonds Vrienden van IJsselmonde-Oost verrichten hun vrijwilligerswerk geheel belangeloos.