Update corona bij St. IJsselmonde-Oost

Update maandag 16 november – De afgelopen week zijn er opnieuw geen nieuwe besmettingen op onze locaties bijgekomen. Inmiddels is er ook weer bezoek mogelijk op Meliom en De Bun. Hierover zijn de betrokken verwanten ingelicht. Omdat het risiconiveau in onze regio ‘Zeer Ernstig’ is, blijven we op onze locaties de voorgeschreven maatregelen hanteren. De algemene maatregelen zijn:

  • 1,5 meter afstand houden.
  • Het toepassen van hygiënemaatregelen.
  • Thuisblijven bij klachten, testen.
  • Drukke plekken vermijden.
  • Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes.
  • Cliënten mogen maximaal 2 personen per dag ontvangen voor bezoek.

Voor bezoek aan onze locaties gelden de volgende aanvullende maatregelen:

  • Medewerkers op de locatie stellen bij aankomst de vraag of de bezoeker klachten heeft die passen bij COVID-19. 
  • Bezoekers dragen bij binnenkomst en in de algemene ruimtes preventief een mondkapje. Deze krijgt u van St. IJsselmonde-Oost. 
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke bezoekregels van de locatie. In gezamenlijke ruimtes of bij het doorkruisen van gezamenlijke ruimtes wordt het beleid van de woning gevolgd.
  • Het bezoek vermijdt nabij contact met cliënten en medewerkers.

Update donderdag 29 oktober – De afgelopen week zijn er geen nieuwe besmettingen op onze locaties bijgekomen. Vanaf komend weekend is beperkt weer bezoek mogelijk op Meliom. Voor De Bun starten we vanaf komende maandag 2 november met beperkt bezoek. Hierover worden en zijn de betrokken verwanten ingelicht. De dagbestedingsprojecten zijn nog gesloten. We verwachten hierover volgende week meer informatie te geven.

Onze eerste prioriteit is en blijft de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers. Alleen als het verantwoord en veilig kan, zullen we overgaan tot het opstarten van de dagbestedingsprojecten en zullen we de bezoekregelingen verder te verruimen op de getroffen locaties. Hierin werken we nauw samen met de regionale GGD en (huis)artsen.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u mailen naar coronavragen@ijsselmonde-oost.nl.

Ridderkerk, maandag 19 oktober 2020 – In de afgelopen twee weken zijn er ontwikkelingen geweest rondom de verspreiding van het coronavirus bij St. IJsselmonde-Oost. Op de 24-uurs locaties in Ridderkerk (De Bun) en Barendrecht (Meliom) zijn in de week van 5 oktober 2020 verschillende cliënten en medewerkers positief getest op het coronavirus. De betreffende locaties zijn daarop per direct gesloten voor bezoek. Ook zijn alle dagbestedingsprojecten van St. IJsselmonde-Oost preventief gesloten om de kans op verdere verspreiding onder cliënten te voorkomen.

Naar aanleiding van de besmettingen is er in overleg met de GGD besloten om alle cliënten van de 24-uurs locaties te testen op het coronavirus. Dit gebeurde op 14 oktober 2020. Hieruit bleek dat er inmiddels een groot aantal cliënten met het virus besmet waren. Ook zijn een aantal medewerkers positief getest. De besmette cliënten en medewerkers vertonen vooralsnog lichte symptomen, en tot nu toe zijn er geen ziekenhuisopnames geweest. De gezondheid van cliënten en medewerkers wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt intensief samengewerkt met de GGD en (huis)artsen.

De locaties De Bun en Meliom zijn gesloten voor bezoek totdat het verantwoord is om ze weer open te doen. Dat besluit wordt genomen in overleg met de GGD. De prioriteit ligt bij de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers. In voorbereiding van het moment dat de isolatie/quarantaine kan worden opgeheven zal in samenwerking met de GGD een nieuwe bezoekregeling worden opgesteld en worden gecommuniceerd. Hierbij zal rekeningen gehouden worden met de situatie binnen st. IJsselmonde-Oost en de landelijk ontstane situatie. Deze bezoekregeling zal per locatie gaan verschillen.

We doen er alles aan om verdere verspreiding te voorkomen en handelen hierin, in overleg met het GGD-preventieteam, strikt volgens de richtlijnen en procedures van het RIVM/Rijksoverheid.

Voor vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen via coronavragen@ijsselmonde-oost.nl.