Wlz en eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz, betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage voor de zorg aan het rijk . Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het indicatiebesluit. Voor mensen met een hoge eigen bijdrage wordt over het algemeen meer vergoed dan voor mensen die een lage eigen bijdrage betalen.

Voor vragen over de eigen bijdrage van het CAK kan contact opgenomen worden met het CAK via de website www.hetcak.nl.

Let op: Het kan een aantal maanden duren voordat de cliënt bericht krijgt van het CAK hoe hoog de eigen bijdrage is. Cliënten wonen soms al geruime tijd bij st. IJsselmonde-Oost en lijken hun volledige uitkering of salaris te kunnen besteden, totdat er plotseling een rekening komt voor de eigen bijdrage van een aantal maanden. We adviseren daarom cliënten vanaf de eerste maand geld te reserveren voor de eigen bijdrage CAK.

Waar heeft u recht op in een Wlz instelling?

Cliënten en cliëntenraden in Wlz­-zorginstellingen hebben nogal eens vragen zoals: Hoort de soep bij de warme maaltijd? Wie betaalt de pedicure? Is een koekje een tussendoortje? Wat wordt bedoeld met ‘netjes’: moet een kamer altijd geschilderd en behangen worden voordat een nieuwe bewoner erin trekt? En hoe zit het nu precies met de waskosten?

Het Zorginstituut Nederland brengt geen folders meer uit over de zorg in een Wlz-instelling.  Informatie over de zorg in een Wlz-instelling kunt u vinden in het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland. (www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas). Relevante informatie uit de vroegere AWBZ-publieksbrochure ‘Uw zorg in een AWBZ-instelling‘ heeft het Zorginstituut Nederland overgenomen in het Wlz-kompas. Ze staan in de rubriek ‘Verblijf in een instelling’ / ‘Overige voorzieningen’. Het kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgkantoren, indicatiestellers, branche- en cliëntenorganisaties. De informatie is ook  te verkrijgen bij de afdeling cliëntbelangen van st. IJsselmonde-Oost.

 Let op: st. IJsselmonde-Oost is een organisatie zonder behandeling. Dit kan consequenties hebben voor toepassing van de genoemde richtlijnen in het Wlz-kompas.

Inrichting eigen kamer of appartement

Bij st. IJsselmonde-Oost is het gebruikelijk dat cliënten, zelf de inrichting en  aankleding van hun kamer/ appartement bekostigen, behalve gordijnen en vloerbedekking. Bij de inrichting van de eigen kamer moet rekening worden gehouden met hygiëne-, Arbo-technische- en brandveiligheidseisen.

Administratiekantoren

St. IJsselmonde-Oost is niet verantwoordelijk voor het geldbeheer van de cliënt. De begeleiding ondersteunt een cliënt hoogstens bij de besteding van kleine bedragen, zoals het doen van boodschappen voor de maaltijd, hobby of andere kleine zaken. Cliënten hebben de mogelijkheid, indien ouders of familieleden dat niet kunnen of willen, het geldbeheer uit te besteden aan een erkend administratiekantoor. Hieronder vindt u enkele administratiekantoren waar cliënten van St. IJsselmonde-Oost hun financiën kunnen laten beheren:

Stichting CAV                                                                         Stichting HFH
Linker Rottekade 262                                                           Postbus 9099
3034 CV  Rotterdam                                                             3007 AB  Rotterdam
Tel 088 8 228 228                                                                 Tel 010 211 02 33

Deze organisaties bieden de volgende mogelijkheden:

  • Budgetbeheer: Er wordt een beheerrekening geopend op naam van cliënt. Het inkomen wordt hierop gestort en de rekeningen worden betaald.
  • Inkomensbeheer: De volledige financiële administratie wordt uit handen gegeven aan CAV. Vrijstellingen en toeslagen worden aangevraagd. Belastingaangifte wordt gedaan.
  • Beschermingsbewind: Als boven, maar via een beschikking van de rechtbank.

Belastingaftrek

Informatie over belastingaftrek wegens handicap of chronische ziekte, is te vinden op de website: meerkosten.nl. Het is mogelijk uw belastingaangifte uit te besteden aan een van eerdergenoemde administratiekantoren.

Tarieven

Veel zaken worden voor de cliënten die intramuraal wonen vergoed vanuit de Wlz. Een aantal zaken komt voor rekening van de cliënt, zoals bijvoorbeeld was-, reis- en telefoonkosten. Aan het einde van deze brochure vindt u een tarieven overzicht. Maar eerst volgen hieronder de vuistregels:

Huur en vaste lasten

Als iemand intramurale zorg (verblijfszorg) heeft, zijn de huur en vaste lasten (gas, water, electra) inbegrepen in het Wlz pakket. Als er sprake is van extramurale zorg (scheiden wonen en zorg) betaalt men de woonlasten en vaste lasten zelf.

Algemene ruimten

Het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten wordt vergoed voor mensen die intramuraal wonen vanuit de Wlz. Extramurale cliënten die wonen in een woonlocatie en zorg krijgen vanuit een VPT, MPT of via een PGB, krijgen het gebruik van gemeenschappelijke ruimten niet vergoed. Daarom betalen zij daarvoor een bijdrage aan st. IJsselmonde-Oost.

Voeding

Wanneer een cliënt intramurale zorg heeft, wordt het eten en drinken (koffie, thee, frisdrank), fruit en tussendoortjes verzorgd. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum (voedingscentrum.nl) Als een intramurale cliënt zelf maaltijden verzorgt, dan ontvangt deze cliënt hiervoor een maandelijkse vergoeding. Voor cliënten met extramurale zorg maakt voeding geen onderdeel uit van het pakket.

Schoonmaak

Het schoonhouden van het appartement of de kamer en de gemeenschappelijke en openbare ruimten, maakt onderdeel uit van intramurale zorg. In het kader van begeleiding naar meer zelfstandigheid wordt een cliënt, voor zover hij/zij taken zelf kan uitvoeren, daarbij ingeschakeld.

Voor cliënten met extramurale zorg hoort de schoonmaak niet bij het pakket.

Hulpmiddelen

St. IJsselmonde-Oost heeft geen behandelfunctie. Dat betekent dat hulpmiddelen voor verpleging, revalidatie en verzorging via de eigen zorgverzekering van de cliënt geregeld moeten worden.

Hulpmiddelen en voorzieningen voor problemen op het gebied van zelfredzaamheid, huishouden of mobiliteit in en om de woning kunnen bij de gemeente, loket Wmo, worden aangevraagd. St. IJsselmonde-Oost kan u helpen bij de aanvraag. Voor meer informatie: uw zorgverzekeraar, de gemeente of een thuiszorgorganisatie.

Verzekeringen

St. IJsselmonde-Oost heeft een collectieve inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle cliënten die onder 24-uurs zorg vallen. Zelf aangebrachte verbouwingen in de woning vallen niet onder die verzekering. De volgende bedragen worden gehanteerd: WA verzekerde som € 2.500.000,-. Inboedel € 15.000,- per woning.

Iedere cliënt sluit zelf een ziektekostenverzekering af, een aanvullende verzekering is soms wenselijk. De cliënt betaalt zelf de premie en de eigen bijdrage. St. IJsselmonde-Oost adviseert de cliënt of (wettelijk) vertegenwoordiger een uitvaartverzekering af te sluiten of voldoende financiële middelen te reserveren voor de uitvaart. Een hulpmiddel hierbij is het boekje ‘Wensen rondom overlijden’ (te verkrijgen bij de afdeling cliëntbelangen).

Reizen en vervoer

Voor vervoer naar arts, ziekenhuis of tandarts heeft u diverse mogelijkheden. Er kunnen zich bijvoorbeeld situaties voordoen dat een taxi nodig is. De kosten van de taxi worden dan door de cliënt betaald. Ook vervoer naar familie, vrienden of vrijetijdsactiviteit is de verantwoordelijkheid van de cliënt en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger. In een aantal gevallen kan een cliënt een beroep doen op een vervoersregeling. Voor meer informatie over vervoer in de regio of buiten de regio (o.a. Valys en BAR vervoer) kunt u informatie krijgen bij de gemeente, loket Wmo. Cliënten kunnen een begeleiderskaart aanvragen, informatie hierover vindt u www.ovbegeleiderskaart.nl.

Telefoon, televisie, internet

Op alle locaties krijgen cliënten in hun appartement of kamer de beschikking over een aansluiting op internet. Indien men aangesloten wil worden, kan dat rechtstreeks bij plaatsing of later via de persoonlijk begeleider aangevraagd worden.