Inspraak van cliënten

Als je ondersteuning krijgt van IJsselmonde-Oost, krijg je alle ruimte om met ons mee te praten. Wij gebruiken je mening om onze ondersteuning te verbeteren.

Wat voor inspraak heb je als cliënt bij IJsselmonde-Oost?

Als je bij IJsselmonde-Oost woont of dagbesteding hebt, wil je het natuurlijk zo goed mogelijk naar je zin hebben. En natuurlijk wil je je ook prettig voelen bij de begeleiding die je krijgt. Omdat jij het beste weet wat je fijn en minder fijn vindt, krijg je alle ruimte om je mening te geven en mee te praten over onze ondersteuning.

Vertel het je begeleiders

Je kunt het natuurlijk altijd bij je begeleider(s) aangeven als je ergens mee zit of als je vindt dat iets minder goed of juist goed gaat. Of je nu in een van onze 24-uurswoonvoorzieningen woont, ondersteuning thuis of dagbesteding bij ons krijgt. We horen graag jouw mening.

‘Bewonersbesprekingen’
In onze woonvoorzieningen en op de dagbesteding houden we regelmatig besprekingen met cliënten. Ook met de cliënten die ondersteuning thuis krijgen, houden we dit soort besprekingen. Tijdens deze besprekingen kun je vragen stellen, je wensen aangeven en andere zaken bespreken. Zo heb je direct invloed op je eigen ondersteuning.

Cliëntervaringsonderzoek
Elke vier jaar houden we onder alle cliënten een groot onderzoek. Dit noemen we het ‘Cliëntervaringsonderzoek’. In dit onderzoek vragen we je onder anderen hoe tevreden je bent over de ondersteuning van IJsselmonde-Oost en wat je denkt dat er beter of anders kan. Ook deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg en ondersteuning te verbeteren.

Cliënten- en verwantenraden
IJsselmonde-Oost vindt het belangrijk om de inspraak van cliënten officieel te regelen. Daarom hebben we verschillende cliëntenraden en een verwantenraad. In die verwantenraad zitten familieleden of andere mensen die cliënten vertegenwoordigen. Omdat we verschillende locaties hebben en verschillende vormen van wonen en ondersteuning, hebben we de raden als volgt verdeeld:

  • Voor De Bun en Meliom is er één cliëntenraad. Voor de kleinschalige woonvoorzieningen en ondersteuning aan huis (Barendrecht en Ridderkerk) is er ook één cliëntenraad. Beide raden praten met de locatiehoofden over de manier van begeleiden en de wensen van de bewoners.
  • Voor alle locaties is er één centrale verwantenraad. Die raad praat met de locatieverantwoordelijke over de manier van ondersteuning en overlegt met de directeur over de dienstverlening en gang van zaken binnen de stichting.

De cliëntenraden en de verwantenraad zijn lid van het LSR, het landelijk steunpunt voor medezeggenschap in de zorgsector.